Voortdurende verbetering

We maken al tientallen jaren anodes, en dat doen we blijkbaar goed, want we verkopen er jaarlijks ongeveer 350.000 ton van. Binnen Aluchemie werken we actief aan verbeteringen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, kwaliteit, efficiëntie en productiviteit. Onze aanpak is vastgelegd in het Aluchemie Business System (ABS).

N

350.000 ton

ANODES

Lean en Six Sigma

We maken gebruik van methodes als Lean en Six Sigma. Met Lean willen we zeker stellen dat alle processtappen waarde toevoegen. Six Sigma is gericht op het minimaliseren van variatie in het proces. Uiteraard leiden we onze mensen op om deze methodes toe te passen.

Verbeteringen vanuit onze klanten

We overleggen vanzelfsprekend regelmatig met onze klanten over verbeteringen. Zo kan een klant vragen om anodes die anders van vorm of kwaliteit zijn. Dit met de bedoeling om efficiënter aluminium te produceren. Dergelijke ogenschijnlijk eenvoudige vragen leiden soms tot complexe wijzigingen in het productieproces van Aluchemie. Maar dat zijn ook precies de puzzels die onze technische mensen interessant en uitdagend vinden.

Verbetering vanuit ons team

Iedereen in het Aluchemie team kan bijdragen aan de verbetering binnen ons bedrijf. Ieder kwartaal reiken we een Bravo Award en prijzen voor de beste gerealiseerde ideeën uit aan medewerkers die iets bijzonders gedaan hebben of een echt goed idee hebben ingebracht.

Om ons scherp te houden, te zien waar we verder kunnen leren, en om aan te kunnen tonen dat we onze processen echt beheersen ondergaan we regelmatig audits door interne en externe assessors.