Voor leveranciers

Wij streven naar strategische relaties met onze leveranciers om gezamenlijke doelen te realiseren, passend binnen onze veiligheids- en milieugedachte.

N

Doelen realiseren

SAMEN

Hoge standaarden

Vanwege de betrouwbaarheidseisen aan ons continue productieproces dienen leveranciers en contractors te voldoen
aan de hoge standaarden die wij stellen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.

Inkoopbeleid:

Algemene inkoopvoorwaarden

Bekijk de algemene inkoopvoorwaarden.

Algemene voorwaarden voor werkzaamheden

Bekijk de algemene voorwaarden voor werkzaamheden.

Reglementen:

Aluchemie huisregels

Bekijk de Aluchemie huisregels wanneer je op bezoek komt.

E-learning:

i

0200 Module LOTO instructie

i

0300 Module Slijpen

i

0400 Module Toezichthoudende medewerker

i

0401 Module Valgordel

i

0600 Module Besloten ruimten

i

0601 Module Mangatwacht