Product en proces

Het product

Aluchemie anodes zijn hoogwaardige blokken van koolstof die gebruikt worden in het electrolyseproces bij onze klanten. Bij deze aluminiumsmelters wordt elektriciteit door de anodes geleid waardoor zich aluminium afsplitst in gesmolten vorm. Dit wordt het Hall-Heroult proces genoemd.

N

Anodes

ALUMINIUM

Het productieproces

$

Het proces begint aan onze eigen kade waar de grondstoffen per schip worden aangevoerd. Hierbij kun je denken aan petroleumcokes, steenkoolteerpek en anoderesten van klanten ter recycling. De havenkranen storten deze grondstoffen in onze opslagvoorzieningen. Er worden dan monsters genomen en het laboratorium controleert de kwaliteit van de materialen.

$

In de Massa/Vormerij worden de grondstoffen vermalen, gezeefd en gemengd. Het mengsel wordt vervolgens gevormd tot ‘groene’ anodes. In dit deel van onze fabriek staat controle van onze processen centraal. Ieder moment van de dag bewaken onze systemen en operators dat de kwaliteit van het product aan de gewenste eisen voldoet.

$

Om de vereiste eigenschappen zoals geleidbaarheid en reactiviteit te verkrijgen worden de groene anodes twee weken gebakken volgens een zorgvuldig beheerst tijd/temperatuur-profiel. Dit noemen we ook wel calcineren. De anodes blijven op een bepaalde plaats in de oven terwijl het stookgedeelte zich over de oven verplaatst. Zo worden de anodes gecontroleerd opgewarmd, gecalcineerd en afgekoeld. De gassen die hierbij vrijkomen worden behandeld in de rookgasreiniger met regeneratieve thermische oxidatie.

$

Daarna gaan de gecalcineerde anodes naar de eindverwerking waar ze worden gecontroleerd op kwaliteit, gereinigd en klaargemaakt voor verscheping. Tenslotte worden ze op schepen geladen voor het transport naar onze klanten.

De afmetingen van de anodes zijn altijd specifiek afgestemd
op de productielijn van de klant.

Eindproduct

Een anode weegt 750 tot 1500 kg en heeft een lengte tot 1,5 meter. De afmetingen zijn altijd specifiek afgestemd op de productielijn van de klant. Dat geldt ook voor eigenschappen zoals dichtheid, geleidbaarheid en reactiviteit. In de aluminiumsmelter worden er geleiderstangen, ook wel rods genoemd, gemonteerd in de tapgaten van de anode. Zo kan de elektriciteit via onze anode door het electrolysebad stromen en aluminium produceren. Tijdens het productieproces bij de klant wordt de anode langzaam geconsumeerd. Een klein deel van de anode blijft over en wordt geretourneerd naar Aluchemie voor recycling.

Voortdurende verbetering

Bij Aluchemie zijn we continu op zoek naar mogelijkheden tot verbetering in onze processen. Lean en Six Sigma zijn hierbij de uitgangspunten die de basis vormen voor het Aluchemie Business System (ABS). Alle mensen in ons team kunnen bijdragen aan verbeteringen binnen ons bedrijf middels projecten en ideeën systemen en er zijn prijzen en awards voor de beste bijdragen.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op: