Het Rotterdamse bedrijf Aluchemie, gevestigd in de Botlek, houdt per 31 december 2021 op te bestaan. De medewerkers van Aluchemie worden vandaag geïnformeerd over de sluiting. Daardoor verliezen 220 medewerkers op 31 december 2021 hun baan. De directie gaat in gesprek met de vakbonden om afspraken te maken over een sociaal plan.

Aluchemie is een toeleverancier voor de aluminiumindustrie. Door een wereldwijde overcapaciteit aan aluminium staan de prijzen al geruime tijd onder druk. De afgelopen tijd zijn diverse scenario’s uitgewerkt: verkoop van Aluchemie, investeren of sluiten. Gezien de marktontwikkelingen en de marktpositie van Aluchemie is besloten om tot sluiting over te gaan.

Aluchemie produceert sinds 1966 koolstofanodes voor de aluminiumindustrie. Het bedrijf is een samenwerking van de Brits – Australische mijnbouwgroep Rio Tinto en stroom- en aluminiumproducent Hydro uit Noorwegen. Gezamenlijk verwerken beide bedrijven de gehele productie van Aluchemie. Het voorgenomen besluit om Aluchemie te sluiten is genomen door beide eigenaren.

Na 31 december 2021 zullen de activiteiten feitelijk worden beëindigd en zal gestart worden met de sloop van de opstallen en het saneren van het terrein, een en ander in afstemming met de autoriteiten.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht? Neem dan contact op met Chantal Groenendijk via 06-82277603 of communicatie@aluchemie.com.

ROTTERDAM – 16 februari 2021